история

         
          ДГ „Брезичка“ е основана в един слънчев зимен ден на 22 февруари 1973 г., с директор Златка Белухова. На 26 март същата година, сградата широко отваря врати за своите малки възпитаници – с възможност да приеме 168 деца. Назначени са 12 учителки и 12 души помощен персонал. Записани са 120 деца. Новосъздаденият колектив бързо си извоюва авторитет на професионалисти. Само след няколко години ДГ „Брезичка” става базова към МОН. Не закъсняват и първите награди – първенци за най-добра материална и дидактическа база и с много добри резултати във възпитателно-образователната работа. На 10 март 1980 г. е открит и филиал към детската градина.

 

          В периода от 1988г. до 1994г. директор на детското заведение е Снежана Дерменджиева. Три последователни години в него се провежда изследователска работа с децата под ръководството на проф. Батоева. Резултатите от изследванията са публикувани в книгата „Специална подготовка на децата за училище”. ДГ „Брезичка” е определена за базова към ЮЗУ „Неофит Рилски“ гр. Благоевград.

 

          От 1994г. до 2009г. директор на детската градина е Илинка Жостова. Промените в обществения живот дават отражение и в предучилищния сектор. Въвеждат се нови програми, отхвърля се строгата регламентираност на възпитателно-образователната работа. Колективът започва да работи по „Програма за възпитание на детето от 2 до 7 годишна възраст“ на проф. Русинова и колектив, която е отворена към всичко положително от другите програми. Педагогическият състав се стреми да отговаря на съвременните потребности на деца, родители, общественост. Провеждат се срещи – разговори, семинари с авторите на Програмата, с научни ръководители от СУ „Св. Климент Охридски“ гр. София, ЮЗУ „Неофит Рилски“ гр. Благоевград. Обменят се опит и идеи от учители на ниво община, извън общината и с учители от други държави.

 

          От 1999г. в институцията се работи по формиране на екологична култура у децата, изграждане на положително отношение към всичко живо, отваряне сърцето на детето към красотата, мъдростта, разнообразието, връзките и зависимостта в природата.

 

          ДГ „Брезичка” има шест групи с имена на цветя – група „Латинка”,  група „Иглика”,  група „Лале”,  група „Теменужка“, група „Маргаритка“ и група „Кокиче“.

 

          През пролетта на 2000г. за първи път в историята на детската градина се провеждат тържества, посветени на имената на групите. В тържествата се вмъква елемент от ритуала „кръщене” – с писана питка и мед, с наричане децата да са живи и здрави, весели и щастливи.

 

          От 2009г. директор на ДГ „Брезичка“ е Анита Икономова. Започва усилена работа по различни европейски проекти, в партньорство с други държави.

 

          За децата на детската градина, учебната 2012 – 2013 г. започва на 01 октомври. Чрез проект, финансиран от ЕСА за обновяване на образователната структура в гр. Гоце Делчев, сградата е изцяло обновена и санирана. Цялата визия на сградата е подновена.

 

          Както в миналото, така и за в бъдеще учители и родители ще помагат нашите деца да мечтаят, да вярват, да се стремят към високи резултати, за да направят света по-добър и щастлив.