за нас

             
               Детска градина „Брезичка“ се намира в гр. Гоце Делчев, ул. „Симеон Радев“ №6. Педагогически и помощен персонал от 30 човека се грижи  с много любов и всеотдайност за 168 деца.
              За децата от детското заведение се грижи екип от квалифицирани специалисти, с доказани възможности в областта на предучилищното възпитание и образование. Амбициозният екип на детската градина, с подкрепата на училищното настоятелство, родителските активи по групи и всички родители се стреми да поддържа комфортна и позитивна образователна среда, подновявайки и осъвременявайки ежегодно материалната база в групите. 
               Водещи в работата ни са общочовешките ценности:
-Природосъобразен и екологичен начин на живот
-Съхранени български традиции
-Любов и закрила на децата
-Добра подготовка на децата за училище