ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

РАБОТА С РОДИТЕЛИ И СДРУЖЕНИЕ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО

По традиция работата с родителите е сред приоритетите за нас. Срещаме изключително съдействие от страна на родителите.  

От 2005 г. е регистрирано Сдружение Училищно Настоятелство, което работи по свой устав и план за всяка учебна година.

Председател на СУН: Айя Витанова

Виж повече:

БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

    БЮДЖЕТ 2017 ГОД.     

 

БЮДЖЕТ 2018 ГОД.

       

 

БЮДЖЕТ 2019 ГОД.

 

             ФИНАНСОВ ОТЧЕТ 01.01. ДО 31.03.2019 ГОД.