база

        ДГ „Брезичка” е общинска детска градина със 5 (пет) целодневни и 1 (една) яслена групи, и 168 деца. След извършен ремонт по оперативна програма за модернизация на образователната инфраструктура в гр. Гоце Делчев, състоянието на сградния фонд е отлично. Детската градина е с подменена парна инсталация и обновен кухненски блок. Съвременни бани и тоалетни и модерно обзавеждане. Разполага с медицински кабинет, музикален салон, методически кабинет и учителска стая.

 

        Детското заведение с годините подобрява условията за отглеждането и възпитанието на децата и това я прави предпочитано място за родителите и техните малчугани. С многогодишните дървета и храсти, цветята, зелените площи, обновените площадки и просторното дворно място предразполагат за провеждане на открити дейности и игри. Децата, посещаващи детското заведение се радват и на спортна площадка с поле по Безопасност на движението.

 

          ДГ „Брезичка” осигурява:

 

– Добра материална и дидактическа база

 

– Топлина и нежност от опитни педагози

 

– Обособени кътове за игри и занимания

 

– Пълноценно хранене

 

– Медицински надзор